Over VFenR

De Vereniging Farma en Recht (VFenR) is opgericht om te voorzien in de behoefte aan een forum waar ontwikkelingen binnen het brede, specialistische vakgebied farmacie en recht kunnen worden besproken. De vereniging stelt zich ten doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtstoepassing binnen dat terrein te bevorderen.

Waarom Farma en Recht

De regelgeving rondom geneesmiddelen en aanverwante medische producten is de laatste jaren meer en meer een separaat vakgebied geworden. Niet alleen gespecialiseerde juristen, maar ook andere personen die bij de farmacie en geneesmiddelen betrokken zijn hebben daarmee te maken. Het lidmaatschap van de vereniging staat dan ook open voor een ieder die belangstelling heeft voor het vakgebied farmacie en recht.

Bestuur

Hester Borgers
Noor Cohen
Marjan Hoogenboom
Eveline Loriaux (secretaris)
Kim Mulder
Frederik Schutte (voorzitter)
Hans Waals (penningmeester)

Adviescommissie

Koosje van Lessen Kloeke
John Lisman
Melita van der Mersch

Activiteiten

  • Leden van de vereniging ontvangen publicaties en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
    Lees meer

Wilt u meer weten of heeft u een vraag of opmerking?

© Copyright - VFenR