De Vereniging Farma en Recht organiseert op donderdagmiddag 2 juni 2022 haar uitgestelde derde lustrum.
Wij doen dit door stil te staan bij een ander derde lustrum, die van de Geneesmiddelenwet.

15 jaar Geneesmiddelenwet
Tijd voor een feestlift?

Nadere informatie treft u hier aan.

Wij kijken er naar uit elkaar te ontmoeten op de voorjaarsbijeenkomst!

OVER ONS

De vereniging stelt zich ten doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtstoepassing binnen dat terrein te bevorderen.

BIJEENKOMSTEN

De vereniging organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen.

LID WORDEN

Via het lidmaatschap van de VFenR heeft u toegang tot de bijeenkomsten die de VFenR twee keer per jaar organiseert.

INLOGGEN LEDEN

Leden van de vereniging hebben toegang tot het besloten deel van de website.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag of opmerking?

© Copyright - VFenR